Who Else?
Bilde 1 av ?
Oppgave 1
Gjett ordet ved hjelp av bildet over, og skriv det inn under.
Statistikk

Antall forsøk: 1384
Gjennomsnittlig ordlengde: 8.9
Rette forsøk: 228
Gale forsøk: 1156

Hadde du kommet lenger enn dette?
Skriv inn siste: etterfulgt av den siste løsningen du har.